Categories
เส้นทางเดินรถ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) จ.ชุมพร

รถทัวร์ สุวรรณนทีขนส่ง เส้นทางกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) จ.ชุมพร ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โดยมีจุดขึ้นรถ-ลงรถ คือ กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ชุมพร จุดลงรถ สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) โดยผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง เลือกจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์ที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C